Primăria Ţaga județul Cluj

Evolutia comunei dupa 1990

Evolutia comunei dupa 1990

Comuna Taga si dupa 1990 are aceleasi activitati economice care s-au perpetuat in timp, cunoscind perioade de crestere economica, stagnare si descrestere demografica, dar si perioade de declin a unor indici. Principale1e activitati economice in comuna sant:
- agricole
- industriale
- agroindustriale
- servicii

Industria extractiva a gazului natural

Activitati de tip industrial-comparativ cu alte comune ale judetuIui au o prezenta semnificativa astfel Industria extractiva a gazului natural este bine reprezentata in teritoriul administrativ al comunei.

Pe teritoriul satului Taga sant:
- Statia extractie a gazelor naturale
- Statia de comprimare a gazelor naturale
- Grupul de sonde nr.I0 Taga
- Grupul de sonde nr .11 Puini
- Grupul de sonde nr.15 Taga
- Gmpul de sonde nr.16 Taga
Gmpul de sonde nr.19 Taga

Pe teritoriul satuIui Nasal
- Gmpul de sonde nr.2
- Grupul de sonde nr.10

Activitati agricole

Agricultura este ramura economica de baza pentru majoritatea locuitorilor comunei.

Conditiile naturale de sol, clima, relief si regimul precipitatiilor sint favorabile realizarii unor productii agricole mari si eficiente in sectoarele, zootehnie, pomicultura, piscicultura si cultura cerealelor, in conditiile unor politici agricole stimulative.

Suprafata totala a comunei este de 10.001,95ha, din care agricol 6981.30ha in proportie de 69,80% , paduri 1978,75ha ce reprezinta 19,78%, ape 286,67% si reprezinta 2,87%, rezulta existenta unui mare potential agricol.
- comert
- agrement

Dupa 1990 anumite activitati economice au cunoscut progrese - comertul, serviciile, prelucrarea lemnului si agrementul,iar stagnari sau regrese s-au inregistrat in agricultura privata, in societatile agroindustriale cu capital de stat,

Industria alimentara

- este reprezentzta de Fabrica de brinzeturi a NAPOLACT Cluj Initiativa privata se dezvolta in sfera serviciilor, comertuIui, industria de prelucrare a lemnului in satele Taga si Santioana.